Vaatimukset tiukentuvat ja tavoitetasot nousevat. Parhaimmillaan aurinkosuojaus vähentää talotekniikan tarvetta.

Vielä pari vuotta sitten huomio rakentamisen ympäristökysymyksissä keskittyi lähes täysin energiatehokkuuden maksimointiin. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa.

”Nyt huomio kiinnittyy yhä useammin energiatehokkuuden lisäksi myös hiilijalanjäljen minimoimiseen, ja näiden saavuttamisessa yksi tärkeä tekijä on aurinkosuojaus”, sanoo Sitowisen projektipäällikkö ja tiiminvetäjä Nicholas Stewart.

Hänen päivittäinen työnsä liittyy muun muassa toimistojen, asuinkerrostalojen, sairaaloiden ja koulujen energiatehokkuuden, sisäilma-asioiden sekä hiilijalanjälkeen liittyvien kysymysten pohtimiseen ja ratkaisemiseen.

Viisihenkisen tiimin esimiehenä ja asiantuntijaroolissa toimivan Stewartin kiinnostus rakennusten energiatehokkuuden tutkimiseen heräsi hänen tehdessään diplomityötään ympäristötekniiikan laitoksella Oulun yliopistossa.

Valmistuttuaan Stewart hakeutui töihin energiasuunnittelun pariin rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowiseen.

“Aurinkosuojauksella voidaan parhaimmillaan minimoida talotekniikan tarvetta.”

Rakennushankkeiden tilaajat osaavat nykyisin vaatia aurinkosuojausta, ja suuressa osassa Stewartin suunnittelemista hankkeista onkin etukäteen määritetty tietty sisäilman laadun tavoitetaso, joka aurinkosuojauksella halutaan saavuttaa.

”Aurinkosuojausta ajatellaan monesti visuaalisuuden näkökulmasta ja suositaan tuttuja ja turvallisia ratkaisuja, mutta itse ongelmat ratkaistaan talotekniikalla”, sanoo Stewart.

Suomessa rakennuksen ja tilojen ehdoton minimitaso on, että niissä on terveellistä oleskella, työskennellä ja elää. Stewartin mukaan tavoitteet ovat käytännössä yleensä kuitenkin paljon korkeammalla, esimerkiksi siinä, etteivät tilan käyttäjät kesälläkään koe liiallista kuuman tunnetta, tai että sisäilma on aina erityisen hyvälaatuista.

“Käytännössä lopputulos on aurinkosuojauksen ja tietyn talotekniikan yhdistelmä. Asiakkaalle esitetään aurinkosuojauksella saavutettava taso ja konkreettiset tavat miten siihen päästään mahdollisimman järkevillä ratkaisuilla”, Stewart kertoo.

Hänen mielestään olemassa voisi olla enemmän tietoa siitä, millaisia aurinkosuojausratkaisuja on ylipäätään olemassa.

“Yleensä mennään sillä mitä ollaan aina käytetty, eli sälekaihtimia ja verhoja, vaikka aurinkosuojaus voi olla paljon muutakin.”

“Aurinkosuojaus tulee yleensä hieman nurinkurisesti esiin silloin, kun hankkeen edetessä törmätään johonkin ongelmaan.”

Stewartin mielestä rakennushankkeiden pääsuunnittelijalla voi olla suuri vaikutus siihen, mitä eri aurinkosuojausmahdollisuuksia voidaan harkita tai ottaa käyttöön.

”Arkkitehti voi esimerkiksi haluta tiloihin verhot ja toisaalta hankkeessa ei haluta investoida jäähdytykseen. Mutta tällöin tilasta tulee kesäisin liian kuuma ja tietyt asetetut tavoitteet eivät täyty”, Stewart kertoo.

Jos hankkeen suunnittelija pääsee mukaan alusta lähtien, aurinkosuojauksella voi olla suurempi ja kokonaisvaltaisempi rooli.

“Vaaditaan yleistä näkemystä siitä, minkälaisia aurinkosuojaukseen liittyviä ratkaisuja on tarjolla, mitä käyttökokemuksia niistä on aiemmin saatu, miltä ne näyttävät visuaalisesti ja mitä tuotteita markkinoilla ylipäätään on”, Stewart kertoo.

Näin asiakkaalle voidaan esitellä kokonaisvaltaisempia aurinkosuojauksen hyötyjä korostavia perusteluja.

“Energiatehokkaan kokonaisuuden hahmottaminen vaatii usean eri osapuolen tehokasta kommunikaatiota.”

Esimerkiksi lvi-suunnittelijan on Stewartin mukaan pystyttävä kuvailemaan selkeästi asiakkaalle mitä haittoja ja kustannuksia voi syntyä, mikäli tilaan ei suunnitella aurinkosuojausta.

Stewart kertoo esimerkin eräästä hankkeestaan:

”Toimistorakennukseen rakennettiin aulaksi korkea atrium-tila. Tilassa oli todella suurikokoinen ja korkea lasiseinä, josta aurinko paistoi sisälle.”

“Koska aulatilan kesäaikainen aurinkokuorma oli erittäin suuri, ongelma oli erittäin kallis ja haastava ratkaistavaksi pelkällä talotekniikalla. Lopulta tilan osalta päädyttiin tavanomaista laadukkaampaan aurinkosuojaukseen.”

Stewartin mukaan rakennushankkeista pitäisi varata enemmän resursseja hyötyanalyysin tekemiseen eri sisäilmatavoitteet täyttäville suunnitteluvaihtoehdoille.

”Ylipäätään olisi hyvä olla olemassa enemmän case-esimerkkejä. Esimerkiksi siitä, mitä koulun tai toimistorakennuksen tietyn tavoitetason saavuttaminen eri aurinkosuojaratkaisuilla maksaa ja millaiset kustannukset ovat, jos ratkaisut tehdään talotekniikka edellä”, hän kertoo.

 

“Pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, mitä muita ei-mitattavia hyötyjä tilan muokkaamisesta aurinkosuojauksella voidaan saada, esimerkiksi käyttäjäviihtyvyyden osalta!”

Aurinkosuojauksen hyöty ymmärretään yleisellä tasolla, mutta lisää ymmärrystä tarvitaan. Muun muassa siitä miten isot aurinkokuormamäärät vaikuttava eri tiloihin eri tilanteissa, tai minkälaisia tiloja kannattaa suunnitella ikkunapinta-alojen puolesta ja miten paljon niihin tarvitaan aurinkosuojausta.

“Mitä enemmän tietoa ja kokemuksia on tarjolla, sitä enemmän syntyy keskustelua aurinkosuojauksen hyödyistä ja hyödyllisyydestä”, Stewart sanoo.

Ota yhteyttä Lähin Artic Store

Aurinkosuojauksen tulevaisuus on erittäin valoisa

“Energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat vuosi vuodelta. Kuntien ja kaupunkien, Suomen valtion ja EU:n asettamat tavoitteet hiilineutraaliuden tavoitteluun sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen kannustavat rakennushankkeiden tilaajia ja jopa kuluttajia ottamaan ympäristöystävällisemmät sekä kestävää kehitystä tukevat ratkaisut huomioon”, Stewart kertoo.

”Jopa sijoittajat ovat havainneet ympäristöarvoista saatavat hyödyt!”

Ensisijaisesti rakennusten tiloja ja olosuhteita tulisi hänen mukaansa hallita passiivisin keinoin, eli esimerkiksi juuri aurinkosuojauksen avulla. Vasta sen jälkeen ryhdytään aktiivisiin eli taloteknisiin ratkaisuihin.

”Periaatteenamme on, että asiakkaalle ehdotetaan aina ensin hyvää aurinkosuojaratkaisua ennen lisäpanostamista talotekniikkaan. Sen avulla on mahdollista säästää energiakuluissa, tarvitaan ylipäätään vähemmän laitteita sekä luodaan hankkeille pienemmät kulut. Eli kaikki on puhdasta säästöä”, Stewart kertoo.

Stewart ei puhu lämpimikseen korostaessaan aurinkosuojauksen riittävän aikaisen suunnittelun puolesta, vaan myös toteuttaa teesiään käytännössä. Artic Storella onkin tästä kokemusta hänen ja Sitowisen kanssa projektissa, jossa tutkitaan erään suuren Suomalaisen kaupungin toimeksiannosta eri rakennusautomaatioteknologioiden vaikutusta rakennusten energiankulutukseen.

 

Aurinkosuojauksen avulla kohti miellyttävämpiä tiloja ja parempaa maailmaa

Tehokkaasti toimiva ja erityisesti dynaaminen, sääolosuhteisiin mukautuva aurinkosuojaus voi mahdollistaa rakennuksessa isompia ikkunoita ja paljon enemmän luonnonvalolla valaistua pinta-alaa sekä tiettyä luonnonvalotasoa, joka tuottaa parempaa visuaalista viihtyvyyttä tilojen käyttäjille.

Stewartin mukaan asennemuutos energiatehokkaan rakentamisen yhteydessä ilmenee erityisesti tavoitetasojen nousussa.

Uusien innovaatioiden kehittäminen sekä aurinkosuojauksen kaltaisten teknologioiden käyttöönotto vaativat jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä alati uusien ratkaisujen etsimistä.

“On positiivista nähdä, että tietynlainen muutos on jo tapahtunut, ja että energiatehokkaammat ja ympäristöystävälliset tavoitetasot nousevat jatkuvasti.”

”Vanhat hyväksi todetut ratkaisut vievät rakentamisessa tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joudutaan etsimään vielä parempia ratkaisuja. Nousevat tavoitetasot ovat todella hyvä eteenpäin ajava voima”, hän summaa.

Sitowise: https://www.sitowise.com/fi

 

Lastensairaala
Jo suunnitteluvaiheessa!

Aurinkosuojaus kannattaa ottaa huomioon jo rakennuksen valaistusta ja energiatehokkuutta suunnitellessa. Tutustu projektimyyntiimme ja ota yhteyttä!

Projektimyynti

Ota yhteyttä

Lue lisää

 • Rakentaja – Huomioi nämä, kun suunnittelet kotisi kaihtimia ja aurinkosuojausta!

  Aurinkosuojauksen, kuten kaihtimien, verhojen ja markiisien, hankinta uhkaa rakennusprojekteissa unohtua aivan urakan loppupuolelle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojauksen avulla lähemmäs ilmastoneutraaliutta

  Automatisoitu aurinkosuojaus vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja laskee niiden energiankulutusta — ja säästää siinä samalla myös tavallisten kuluttajien kukkaroa.
  Lue lisää
 • Jorma Säteri

  “Aurinkosuojaus on keskeinen asia jäähdytyksen suunnittelussa”

  Rakennusten sisäilmaan ja energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä tarkempaa huomiota tämän päivän suomalaisessa rakentamisessa.
  Lue lisää
 • Sisustusarkkitehti Pi von Pfaler: Aurinkosuojauksen rooli nykypäivän rakentamisessa

  Pi von Pfaler on toiminut sisustusarkkitehtina jo yli 20 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt laajasti eri sektoreilta.
  Lue lisää
 • Professori Olli Seppänen: Aurinkosuojaus on energiansäästöinvestointi

  Puhuttaessa LVI- ja aurinkosuojausalan kehityksestä nousee ennemmin tai myöhemmin esiin professori Olli Seppäsen nimi.
  Lue lisää
 • Petri Rokkanen: Aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödynnettävää

  Suomen aurinkosuoja-alan yritysten etujärjestön Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja Petri Rokkanen on ollut aitiopaikalla seuraamassa kotimaisen aurinkosuoja-alan kehitystä
  Lue lisää
 • Mika Vuolle: Parempia rakennuksia, parempi maailma

  “Mieluummin se parempi aurinkosuojaus kuin jäähdytysjärjestelmä”, sanoo rakennusten olosuhdesimulointiin erikoistuneen Equa Simulationin Suomen toimitusjohtaja ja tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojaus Accountor Toweriin

  Fortumin torni – Keilaniemen tunnetuin maamerkki Espoossa on 43 vuotta sitten valmistunut toimistorakennus, joka on edelleen yksi maamme korkeimpia toimistotaloja.
  Lue lisää
 • Kohti vihreämpää rakentamista

  Artic Store liittyi mukaan Green Building Council Finland -verkostoon. Toimitusjohtaja Jarno Ahtonen sanoo päätöksen liittymisestä olleen itse asiassa hyvinkin helppo.
  Lue lisää
 • Kodin investoinnit, osa 2: Katosmarkiisi vai lasiterassi?

  Terassi on suomalaisten kesänviettopaikka numero 1. Mutta haluatko sinä omastasi akvaarion vai suojapaikan, jonka katto ja seinät avautuvat aina halutessasi?
  Lue lisää
 • Screenkaihtimet olivat Airolan perheen valinta

  Airolan perhe pääsi muuttamaan uuteen vastavalmistuneeseen kotiinsa toukokuussa 2019. Omakotitalon oleskelutilaa hallitsevat suuret, kahden kerroksen korkuiset ikkunat.
  Lue lisää
 • Minne lämpö karkaa? Miksi kotona on kuuma?

  Sisätilan lämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Asumiskustannuksilla on suuri vaikutus elämän mukavuuteen. Liian kylmä tai kuuma koti tekee olon epämiellyttäväksi, ja liian suuri sähkölasku alkaa myös nopeasti hikoiluttamaan.
  Lue lisää
 • Energiatehokkuutta rakentamiseen aurinkosuojauksella

  Nollaenergiarakentaminen on tulossa kovaa vauhtia talotekniikkaan. Huolella suunniteltu ulkopuolinen aurinkosuojaus automatisoidulla ohjauksella on tehokas tapa saavuttaa tavoite.
  Lue lisää
 • Fredriksberg täyttää tarkat vaatimukset

  Artic Store toteutti aurinkosuojauksen uuteen toimitilakokonaisuuteen Helsingissä.
  Lue lisää
 • Häikäisy ei hidasta tärkeää työtä

  Veripalvelu on saanut uudet tilat ja aurinkosuojauksen käyttöönsä Vantaan Vehkalassa.
  Lue lisää
 • Energiaa säästävät kaihdinratkaisut Binderholzille

  Haettiin Suomesta sopivia toimittajia, kilpailutettiin ja valittiin Artic Store. Kuten jatkohankkeet sen osoittavat, tyytyväisiä olemme olleet, kertoo Binderholzin puolesta projektivastaava Juha Kohonen.
  Lue lisää
 • veripalvelu-rakeenus

  Veripalvelun uudisrakennuksessa ei aurinkosuojauksesta tingitä

  Kesällä 2022 Vantaalle valmistuneessa Veripalvelun uusissa toimitiloissa haluttiin panostaa rakennuksen energiatehokkuuteen
  Lue lisää
 • 3 syytä valita dynaaminen aurinkosuojaus staattisen sijaan

  Maksimoi luonnonvalon hyödyt, nappaa lämpöenergiaa talteen myös talvella ja estä tehokkaasti ylikuumenemista – dynaaminen aurinkosuoja säästääkin energiaa ja kustannuksia.
  Lue lisää
 • Näkösuojaa ja lämpötilan hallintaa Joensuun Tiedepuistolle

  Joensuun lyseon lukion muuttaessa Joensuun Tiedepuistolle soi puhelin Artic Storen projektimyynnin päällikkö Juhana Revon taskussa.
  Lue lisää
 • Keilaniemen maamerkki valmistui vuodenvaihteessa

  Espoon Keilaniemellä on erityinen paikka suomalaisen yhteiskunnan, talouden, hyvinvoinnin ja kaupunkisuunnittelun historiassa. Nyt Keilaniemi saa uuden arkkitehtonisen maamerkkinsä, Keilaniemi Next.
  Lue lisää
 • Kumppanuusmallista hyötyvät kaikki

  Kumppanuusmalli hyödyttää Rakennusliike Laptia sekä Artic Storea – myös loppuasiakas kiittää.
  Lue lisää
 • Artic Store kantaa Avainlippua

  Artic Storelle on myönnetty arvostetun Avainlippu -merkin käyttöoikeus. Rekisteröity yhteisömerkki kertoo kotimaisuudesta.
  Lue lisää
 • 750 screenkaihdinta, 9000 neliötä verhoja

  Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Kaupunkiympäristön toimitalo kuuluu kaupungin uusimpiin uudisrakennuksiin.
  Lue lisää
 • Fira Valimopark

  Uudistettu Valimo Park Helsingissä

  Valimo Park on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva toimistorakennus. Rakennusliike Fira huolehtii Valimo Parkin modernisoinnista, eli toimistosaneerauksesta, jossa kaikki 28 000 bruttoneliömetriä laitetaan uusiksi.
  Lue lisää
 • Huolellisen suunnittelun kautta tyyliä aurinkosuojaukseen

  Aurinkosuojausta kannattaa lähteä suunnittelemaan toiminnallisuuden kautta. Kun tilanteeseen soveltuvin ratkaisu on löydetty, voidaan lähteä suunnittelemaan ratkaisun ulkonäköä.
  Lue lisää
 • Markiisit 120 neliön terassille

  Jyväskylässä sijaitsevalle ravintola Toivolan Vanhan Pihan sisäpihalle haluttiin rakentaa uuden vetäjän, ravintolayrittäjän ja alueen kiinteistönomistajan Arto Hakasen toiveesta noin 120 neliömetrin katettu terassialue.
  Lue lisää
 • Joensuun Pilkon Lidlissä on screenkaihtimet

  Asiakastarinat: Lidl Pilkko

  Erityisesti laajat ikkunapinnat altistavat huoneistot sisäilman lämpenemiselle. Ilman toimivaa aurinkosuojausta sisätilojen lämpötila voi nousta epämiellyttävän korkeaksi ja myös häikäistyminen voi alentaa asumismukavuutta.
  Lue lisää
 • Joensuun Jokiasemalla on käytössä automaattiset markiisit

  Asiakastarinat: Jokiasema

  Tiesitkö, että Artic-markiisit ovat toimiva vaihtoehto aurinkovarjoille? Markiisilla suojaat terassiasi, terassikalusteitasi ja terassilla viihtyjiä liialta auringonpaahteelta ja sateelta.
  Lue lisää
 • Lastensairaala

  HUS – Uusi lastensairaala

  Uusi lastensairaala on Helsingin uusimpia rakennuksia ja mittakaavaltaan yksi kaupungin merkittävimmistä kohteista. Sairaala on lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala, jossa hoidetaan potilaita kaikkialta Suomesta.
  Lue lisää
 • YIT – Tripla

  Helsingin Keski-Pasilassa sijaitseva Tripla on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Samalla se on liikkeiden määrällä Pohjoismaiden suurin kauppakeskus.
  Lue lisää
 • Kalasataman TeHyKe

  Kalasataman Tehyke

  Helsingin Kalasataman kuusikerroksinen terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita
  Lue lisää
 • Vuotalo

  Toteutimme kohteeseen vuonna 2016 moottoroidut screenkaihtimet. Keskuksen eteläpään 700 m² lasiseinään tarvittiin sekä aurinkosuojaus että akustoiva elementti.
  Lue lisää
 • Medisiina D

  Medisiina D

  Medisiina D:n suunnittelussa huomioitiin tarkkaan käyttäjien tarpeet, ja se tarkentui koko projektin ajan.
  Lue lisää
 • Helsingin kaupunginmuseo

  Oli erittäin avartavaa ja opettavaista työskennellä iäkkäiden tilojen parissa. Toteutimme kohteisiin vuonna 2018 screenkaihtimet, markiisit, pimennysverhot sekä verhokiskot.
  Lue lisää