REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 24.11.2017

1. Rekisterinpitäjä

Artic-Kaihdin Oy (3434551-7)

Linjatie 14, 80140 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anniina Korhonen
anniina.korhonen@artickaihdin.fi
010 4259500

3. Rekisterin nimi

Artic-Kaihdin Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Artic-Kaihdin Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, tilauksen seurantaan sekä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Osto-ja tarjoustiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: Ostopäivä, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa, toimitustapa
Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä: IP-osoite, sijaintimaa/kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa ja ulkoiset sivustot, koista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivuillaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista ja yhteydenotoista Artic-Kaihdin Oy:n liikkeessä, tai jälleenmyyjillä. Tietoja saadaan puhelimitse ja sähköpostitse asiakkaan yhteydenotoista. Lisäksi teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden sekä niiden yhteydenottolomakkeiden käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics ja Facebook Pikseli, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa vain lainsäädännön velvoittamissa rajoissa viranomaisille tai asiakkaan suostumuksella. Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen suorittamiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Artic-Kaihdin Oy:n asiakasrekisteri tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla (F-Secure PSB Workstation Security). Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin tarkastelusta ja muokkaamisesta jää lokitieto. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Käytettäessä verkkotulostimia käytetään salasanasuojattua turvatulostusta. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan valvontaviranomaisille tai käyttäjälle.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.