Suomen aurinkosuoja-alan yritysten etujärjestön Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja Petri Rokkanen on ollut aitiopaikalla seuraamassa kotimaisen aurinkosuoja-alan kehitystä

Pitkän uran alalla tehneen miehen mukaan tieto aurinkosuojauksen mahdollisuuksista on – kaikesta tehdystä työstä huolimatta – edelleenkin monin paikoin puutteellista.

”Aurinkosuojaus itsessään on vanha keksintö, joka tunnettiin jo Rooman vallan aikana. Suomessakin aurinkosuojia oli huomattavasti enemmän vielä 60- ja 70-luvulla, mutta sittemmin muuttuneet rakennustrendit karsivat aurinkosuojat pois turhana koristeluna”, Rokkanen historioitsee.

”Energiatehokkuusajattelu on kuitenkin nostanut aurinkosuojauksen takaisin merkittäväksi osaksi rakennusta, mahdollistamalla rakennusten julkisivujen dynaamisuuden ja sen mukanaan tuoman mahdollisuuden hyödyntää aurinkoenergiaa järkevällä ja kestävällä tavalla.”

Säästää jopa 90% jäähdytys- ja lämmityskuluissa

Kun Rokkasta pyydetään tiivistämään aurinkosuojaus yhteen lauseeseen, saadaan sekä lyhyt että pitkä vastaus.

”Lyhyesti kerrottuna aurinkosuojaus on tehokas, helppo ja ekologinen tapa estää tilojen ylikuumeneminen jo ennalta, koska toimivalla aurinkosuojauksella on suuri merkitys energiatehokkuuteen ja energian säästöön nyt ja tulevaisuudessa”, Rokkanen sanoo, ja vetää sitten syvään henkeä pidempää selitystä varten.

”Toimivalla aurinkosuojauksella on suuri merkitys energiatehokkuuteen ja energian säästöön.”

”Aurinkosuojauksen hyödyistä löytyy nykypäivänä vakuuttavaa tutkimustietoa tukemaan näitä näkemyksiä. Tutkimuksissa todetaan, että oikein toteutetulla aurinkosuojauksella voidaan energiankulutuksessa säästää lämmityskuluissa jopa 10%, jäähdytyksessä jopa 90% sekä valaistuksessa jopa 90%. Mitkään pienet luvut eivät siis ole kyseessä.”

Tiedon puute edelleen kompastuskivenä

Rokkasen mukaan tieto aurinkosuojauksen mahdollisuuksista on kuitenkin vielä puutteellista, myös rakennussuunnittelussa. Se nähdään liian usein ”lisävarusteena”, eikä täysin ymmärretä sen merkitystä rakennuksen toiminnassa.

Yhtenä ongelmana tässä on monesti se, että aurinkosuojaus ei kuulu suoranaisesti kenenkään työkenttään rakennusprosessissa.

”Mikä tarkoittaa sitä, että se tulee vielä nykyisin mukaan liian myöhäisessä vaiheessa suunnittelua”, toteaa Rokkanen.

Mitkä sitten ovat aurinkosuojauksen riittävän aikaisen huomioimisen edut rakentamisessa?

”Dynaaminen julkisivu hengittää rakennuksen tarpeen mukaan. Aurinkosuojaus on aivan yhtä tärkeä kuin ikkuna, ja jos rakennuksessa on ikkunoita, tulisi aurinkosuojaus suunnitella ja toteuttaa aina samaan aikaan niiden kanssa”.

“Aurinkosuojauksella on myös suuri merkitys rakennuksen jäähdytysjärjestelmän mitoitukseen”

”Aurinkosuojauksella on myös suuri merkitys rakennuksen jäähdytysjärjestelmän mitoitukseen. Monta kertaa jo jäähdytysjärjestelmän oikealla mitoituksella, aurinkosuojaus huomioiden, voidaan järjestelmässä säästää niin paljon, että sillä säästöllä saadaan rahoitettua koko aurinkosuojausjärjestelmä. Eli aurinkosuojauksen takaisinmaksuaika on mahdollisesti käytännössä jopa nolla vuotta”, Rokkanen valistaa.

Rokkasen mukaan tietoa aurinkosuojauksesta on hyvin saatavilla, mutta sen hyödyntäminen riippuu hyvin paljon suunnittelijan tai arkkitehdin omasta aktiivisuudesta.

”Onneksi löytyy suunnittelijoita ja arkkitehteja, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita aurinkosuojauksen tuomista hyödyistä ja osaavat ottaa yhteyttä alamme ammattilaisiin ja yhdessä suunnitella rakennuksen aurinkosuojauksen optimaaliselle tasolle”.

Aurinkosuojaus ry – tietoa ja alan toiminnan kehitystä

Kenties viestin viemisessä olisi siis tehostamista alan toimijoilla itselläänkin. Voitaisiinko aurinkosuojauksen merkitystä tehdä paremmin tunnetuksi?

Muun muassa tätä asiaa varten Suomen Aurinkosuojaus ry vuonna 1980 perustettiin. Nykyään jäseniä löytyy ympäri maata.

”Yhdistys on kaikkien Suomessa toimivien aurinkosuoja-alan yritysten yhteinen etujärjestö, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenjohdollisissa kysymyksissä”, Rokkanen listaa.

”Se edistää alan korkean ammattitason saavuttamista, tarjoaa koulutusta jäsenilleen aurinkosuoja-asioissa, valvoo hyvien liiketapojen noudattamista alalla ja edistää aurinkosuoja-alan tunnettuutta sekä energiatehokasta ajattelua ja rakentamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa”.

Aurinkosuojaus ry on myös jäsen alan eurooppalaisessa kattojärjestössä ES-SO:ssa (European Solar-Shading Organization), joka työskentelee läheisesti EU komission kanssa ja ajaa aurinkosuojauksen asiaa Euroopassa.

Automatisoidun aurinkosuojauksen aika

Rokkasen näkemyksen mukaan aurinkosuojaus huomioidaan päivä päivältä paremmin osana energiatehokkaita kokonaisratkaisuja.

”Suunnittelukulttuuri vahvistuu siihen suuntaan, että aurinkosuojaus otetaan mukaan suunnitelmiin oleellisena osana rakentamista jo suunnittelun alkuvaiheessa, eikä vasta lopussa”, Rokkanen visioi.

Aurinkosuojaus tarjoaa myös ratkaisua ongelmaan, jossa rakennusten jäähdytystarve kasvaa jatkuvasti.

”Rakennukset ovat entistä tiiviimpiä, niiden sisätilat lämpenevät liikaa ja jäähdytystarve kasvaa, mutta samalla kuitenkin rakennuksen käyttämän kokonaisenergian määrän halutaan laskevan jatkuvasti”.

Aurinkosuojauksen yhtenä merkittävänä kehityssuuntana Rokkanen näkee automaation.

”Millään manuaalisesti käytettävällä järjestelmällä ei saavuteta koskaan parasta mahdollista lopputulosta”, hän sanoo.

”Automatisoidut aurinkosuojat voivat esimerkiksi suojata päivisin tiloja ylikuumenemiselta ja illalla ne nousevat automaattisesti ylös mahdollistaen tuuletuksen. Talvella aurinkosuojat nousevat automaattisesti ylös päivällä hyödyntämään aurinkolämpöä ja laskeutuvat illalla alas toimien lisäeristeenä pitäen lämmön rakennuksen sisällä.”

Aurinkosuojausjärjestelmän automaation suunnittelun pitäisi kuitenkin aina lähteä liikkeelle ihmisestä.

”Ihmisellä tulee olla mahdollisuus hallita tilan aurinkosuojausta kuten hän itse haluaa, silloin kun hän on paikalla, mutta kun ihminen poistuu tilasta, tulee automaation ottaa tila haltuun ja säätää sitä rakennuksen tarpeiden mukaan”, Rokkanen linjaa.

Ota yhteyttä Lähin Artic Store

Petri Rokkanen

Petri Rokkanen

Suomen Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja ja Somfy Finlandin Country Manager. Rokkanen aloitti uransa aurinkosuoja-alalla vuonna 1985 Helsingin Markiisitehdas Oy:ssä tuotesuunnittelijana, tämän jälkeen hän on työskennellyt aurinkosuojauksen parissa tuotteiden myyjänä Finnkaihdin Oy:lle ja Cardimar Oy:lle ennen siirtymistään vasta perustetun Somfy Finlandin vetovastuuseen vuonna 1991.

Suomen Aurinkosuojaus ry

Yhdistys on kaikkien Suomessa toimivien aurinkosuoja-alan yritysten yhteinen etujärjestö, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenjohdollisissa kysymyksissä. Aurinkosuojaus ry on myös jäsen alan eurooppalaisessa kattojärjestössä ES-SO:ssa (European Solar-Shading Organization). Artic Store on Suomen Aurinkosuojaus ry:n jäsen.

 

Suomen Aurinkosuojaus ry: https://aurinkosuojaus.fi/
Somfy: https://www.somfy.fi

Lue lisää

 • Rakentaja – Huomioi nämä, kun suunnittelet kotisi kaihtimia ja aurinkosuojausta!

  Aurinkosuojauksen, kuten kaihtimien, verhojen ja markiisien, hankinta uhkaa rakennusprojekteissa unohtua aivan urakan loppupuolelle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojauksen avulla lähemmäs ilmastoneutraaliutta

  Automatisoitu aurinkosuojaus vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja laskee niiden energiankulutusta — ja säästää siinä samalla myös tavallisten kuluttajien kukkaroa.
  Lue lisää
 • Jorma Säteri

  “Aurinkosuojaus on keskeinen asia jäähdytyksen suunnittelussa”

  Rakennusten sisäilmaan ja energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä tarkempaa huomiota tämän päivän suomalaisessa rakentamisessa.
  Lue lisää
 • Sisustusarkkitehti Pi von Pfaler: Aurinkosuojauksen rooli nykypäivän rakentamisessa

  Pi von Pfaler on toiminut sisustusarkkitehtina jo yli 20 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt laajasti eri sektoreilta.
  Lue lisää
 • Professori Olli Seppänen: Aurinkosuojaus on energiansäästöinvestointi

  Puhuttaessa LVI- ja aurinkosuojausalan kehityksestä nousee ennemmin tai myöhemmin esiin professori Olli Seppäsen nimi.
  Lue lisää
 • Nicholas Stewart: Energiatehokas rakentaminen on tullut jäädäkseen

  Hyvin suunniteltu aurinkosuojaus säästää hintansa talotekniikan tarpeen vähenemisenä, sanoo Sitowisen projektipäällikkö Nicholas Stewart.
  Lue lisää
 • Mika Vuolle: Parempia rakennuksia, parempi maailma

  “Mieluummin se parempi aurinkosuojaus kuin jäähdytysjärjestelmä”, sanoo rakennusten olosuhdesimulointiin erikoistuneen Equa Simulationin Suomen toimitusjohtaja ja tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojaus Accountor Toweriin

  Fortumin torni – Keilaniemen tunnetuin maamerkki Espoossa on 43 vuotta sitten valmistunut toimistorakennus, joka on edelleen yksi maamme korkeimpia toimistotaloja.
  Lue lisää
 • Kohti vihreämpää rakentamista

  Artic Store liittyi mukaan Green Building Council Finland -verkostoon. Toimitusjohtaja Jarno Ahtonen sanoo päätöksen liittymisestä olleen itse asiassa hyvinkin helppo.
  Lue lisää
 • Kodin investoinnit, osa 2: Katosmarkiisi vai lasiterassi?

  Terassi on suomalaisten kesänviettopaikka numero 1. Mutta haluatko sinä omastasi akvaarion vai suojapaikan, jonka katto ja seinät avautuvat aina halutessasi?
  Lue lisää
 • Screenkaihtimet olivat Airolan perheen valinta

  Airolan perhe pääsi muuttamaan uuteen vastavalmistuneeseen kotiinsa toukokuussa 2019. Omakotitalon oleskelutilaa hallitsevat suuret, kahden kerroksen korkuiset ikkunat.
  Lue lisää
 • Minne lämpö karkaa? Miksi kotona on kuuma?

  Sisätilan lämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Asumiskustannuksilla on suuri vaikutus elämän mukavuuteen. Liian kylmä tai kuuma koti tekee olon epämiellyttäväksi, ja liian suuri sähkölasku alkaa myös nopeasti hikoiluttamaan.
  Lue lisää
 • Energiatehokkuutta rakentamiseen aurinkosuojauksella

  Nollaenergiarakentaminen on tulossa kovaa vauhtia talotekniikkaan. Huolella suunniteltu ulkopuolinen aurinkosuojaus automatisoidulla ohjauksella on tehokas tapa saavuttaa tavoite.
  Lue lisää
 • Fredriksberg täyttää tarkat vaatimukset

  Artic Store toteutti aurinkosuojauksen uuteen toimitilakokonaisuuteen Helsingissä.
  Lue lisää
 • Häikäisy ei hidasta tärkeää työtä

  Veripalvelu on saanut uudet tilat ja aurinkosuojauksen käyttöönsä Vantaan Vehkalassa.
  Lue lisää
 • Energiaa säästävät kaihdinratkaisut Binderholzille

  Haettiin Suomesta sopivia toimittajia, kilpailutettiin ja valittiin Artic Store. Kuten jatkohankkeet sen osoittavat, tyytyväisiä olemme olleet, kertoo Binderholzin puolesta projektivastaava Juha Kohonen.
  Lue lisää
 • veripalvelu-rakeenus

  Veripalvelun uudisrakennuksessa ei aurinkosuojauksesta tingitä

  Kesällä 2022 Vantaalle valmistuneessa Veripalvelun uusissa toimitiloissa haluttiin panostaa rakennuksen energiatehokkuuteen
  Lue lisää
 • 3 syytä valita dynaaminen aurinkosuojaus staattisen sijaan

  Maksimoi luonnonvalon hyödyt, nappaa lämpöenergiaa talteen myös talvella ja estä tehokkaasti ylikuumenemista – dynaaminen aurinkosuoja säästääkin energiaa ja kustannuksia.
  Lue lisää
 • Näkösuojaa ja lämpötilan hallintaa Joensuun Tiedepuistolle

  Joensuun lyseon lukion muuttaessa Joensuun Tiedepuistolle soi puhelin Artic Storen projektimyynnin päällikkö Juhana Revon taskussa.
  Lue lisää
 • Keilaniemen maamerkki valmistui vuodenvaihteessa

  Espoon Keilaniemellä on erityinen paikka suomalaisen yhteiskunnan, talouden, hyvinvoinnin ja kaupunkisuunnittelun historiassa. Nyt Keilaniemi saa uuden arkkitehtonisen maamerkkinsä, Keilaniemi Next.
  Lue lisää
 • Kumppanuusmallista hyötyvät kaikki

  Kumppanuusmalli hyödyttää Rakennusliike Laptia sekä Artic Storea – myös loppuasiakas kiittää.
  Lue lisää
 • Artic Store kantaa Avainlippua

  Artic Storelle on myönnetty arvostetun Avainlippu -merkin käyttöoikeus. Rekisteröity yhteisömerkki kertoo kotimaisuudesta.
  Lue lisää
 • 750 screenkaihdinta, 9000 neliötä verhoja

  Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Kaupunkiympäristön toimitalo kuuluu kaupungin uusimpiin uudisrakennuksiin.
  Lue lisää
 • Fira Valimopark

  Uudistettu Valimo Park Helsingissä

  Valimo Park on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva toimistorakennus. Rakennusliike Fira huolehtii Valimo Parkin modernisoinnista, eli toimistosaneerauksesta, jossa kaikki 28 000 bruttoneliömetriä laitetaan uusiksi.
  Lue lisää
 • Huolellisen suunnittelun kautta tyyliä aurinkosuojaukseen

  Aurinkosuojausta kannattaa lähteä suunnittelemaan toiminnallisuuden kautta. Kun tilanteeseen soveltuvin ratkaisu on löydetty, voidaan lähteä suunnittelemaan ratkaisun ulkonäköä.
  Lue lisää
 • Markiisit 120 neliön terassille

  Jyväskylässä sijaitsevalle ravintola Toivolan Vanhan Pihan sisäpihalle haluttiin rakentaa uuden vetäjän, ravintolayrittäjän ja alueen kiinteistönomistajan Arto Hakasen toiveesta noin 120 neliömetrin katettu terassialue.
  Lue lisää
 • Joensuun Pilkon Lidlissä on screenkaihtimet

  Asiakastarinat: Lidl Pilkko

  Erityisesti laajat ikkunapinnat altistavat huoneistot sisäilman lämpenemiselle. Ilman toimivaa aurinkosuojausta sisätilojen lämpötila voi nousta epämiellyttävän korkeaksi ja myös häikäistyminen voi alentaa asumismukavuutta.
  Lue lisää
 • Joensuun Jokiasemalla on käytössä automaattiset markiisit

  Asiakastarinat: Jokiasema

  Tiesitkö, että Artic-markiisit ovat toimiva vaihtoehto aurinkovarjoille? Markiisilla suojaat terassiasi, terassikalusteitasi ja terassilla viihtyjiä liialta auringonpaahteelta ja sateelta.
  Lue lisää
 • Lastensairaala

  HUS – Uusi lastensairaala

  Uusi lastensairaala on Helsingin uusimpia rakennuksia ja mittakaavaltaan yksi kaupungin merkittävimmistä kohteista. Sairaala on lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala, jossa hoidetaan potilaita kaikkialta Suomesta.
  Lue lisää
 • YIT – Tripla

  Helsingin Keski-Pasilassa sijaitseva Tripla on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Samalla se on liikkeiden määrällä Pohjoismaiden suurin kauppakeskus.
  Lue lisää
 • Kalasataman TeHyKe

  Kalasataman Tehyke

  Helsingin Kalasataman kuusikerroksinen terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita
  Lue lisää
 • Vuotalo

  Toteutimme kohteeseen vuonna 2016 moottoroidut screenkaihtimet. Keskuksen eteläpään 700 m² lasiseinään tarvittiin sekä aurinkosuojaus että akustoiva elementti.
  Lue lisää
 • Medisiina D

  Medisiina D

  Medisiina D:n suunnittelussa huomioitiin tarkkaan käyttäjien tarpeet, ja se tarkentui koko projektin ajan.
  Lue lisää
 • Helsingin kaupunginmuseo

  Oli erittäin avartavaa ja opettavaista työskennellä iäkkäiden tilojen parissa. Toteutimme kohteisiin vuonna 2018 screenkaihtimet, markiisit, pimennysverhot sekä verhokiskot.
  Lue lisää