Puhuttaessa LVI- ja aurinkosuojausalan kehityksestä nousee ennemmin tai myöhemmin esiin professori Olli Seppäsen nimi. Hän on FINVAC ry:n puheenjohtaja ja aktiivinen toimija myös Suomen LVI-liitossa (SuLVI) sekä sen kansainvälisessä kattojärjestössä, Euroopan LVI-yhdistysten liitossa (REHVA).’

 

FINVAC on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Suomen LVI-Liitto SuLVIn, VVS Föreningen i Finland rf:n, LIVI:n ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyöelimenä päätehtävänään jäsenyhteisöjensä keskinäisen yhteistyön edistäminen ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen.

REHVA on puoli vuosisataa vaikuttanut organisaatio, joka yhdistää yli 100 000 LVI-alan eurooppalaista asiantuntijaa lähes kolmestakymmenestä maasta. Se muun muassa julkaisee REHVA opaskirja -sarjaa.

Seppäsen nimi kirjoitetaan myös Aurinkosuojauksen REHVA-ohjekirjan tekijöiden listaan. Vuonna 2011 ilmestynyt Aurinkosuojaus REHVA -ohjekirja on sarjan 12:s julkaisu. Kirjasarjassa on ilmestynyt tähän mennessä yli 30 opasta, joissa käsitellään kattavasti ilmanvaihdon, sisäilman, lämmityksen ja aurinkosuojauksen termistöä, vaikutuksia ja mittaustuloksia – muun muassa.

Kuinka mies tulee ajautuneeksi asiantuntijaksi tällaiselle alalle ja kansainvälisiin toimielimiin saakka? Minkälainen on ollut urapolkunne tähän saakka?

– Koneenrakennuksen diplomi-insinööri-isän jalanjäljissä TKK:n koneosastolle, siellä arkkitehtiveljen vaikutuksesta LVI-tekniikan opintoihin. Sitten jatko-opinnot USA:ssa, ASHRAE:n tutkimuskeskuksessa, johtivat kiinnostukseen sisäympäristöstä, ja erityisesti lämpöoloista. Kiinnostus jatkui Suomessa.

Professorin virkaan Seppänen sanoo “ajautuneensa yhteensattumien kautta”.

– Työskentelin suomalaisen konsulttiyhtiö EKONOn USA:n toimistossa. Suunnittelimme vuonna 1982 aurinkokylää Libyaan. Libyan matkallani USA:sta käsin pysähdyin Suomessa, jolloin tietooni tuli haussa oleva LVI-tekniikan professuuri.

– Rakennusneuvos Risto Mäkinen kehotti minua hakemaan. Hakuaikaa oli vähän, joten sukulaiseni valmistelivat hakemukseni Libyan visiitin aikana. Paluumatkalla tehtäväkseni jäi vain hakemuksen allekirjoittaminen. Koeluentojen jälkeen tulin valituksi.

Kiinnostus kansainväliseen toimintaan jatkui USA:ssa, jossa Seppänen työskenteli useammassa jaksossa ja paikassa yhteensä yli 5 vuotta.

25–vuotisen yliopistouran jälkeen kiinnostus ammatilliseen työskentelyyn jatkui. Eurooppalainen LVI-yhdistysten liitto, REHVA, tarjosi hyvän mahdollisuuden.

– Olin liiton palveluksessa puheenjohtajana ja pääsihteerinä useita vuosia, perustin muun muassa toimiston ja palkkasin henkilökunnan Brysseliin. Olin myös mukana useamman REHVA-käsikirjan laadinnassa vuodesta 2003 lähtien. Näistä aurinkosuojausopas oli yksi.

Kirjoittamassanne aurinkosuojauksen opaskirjan esipuheessanne toteatte, että aurinkosuojauksen valinnan tulisi olla yksi ensimmäisistä askelista taloteknisten järjestelmien suunnittelussa. Miksi näin?

– Suojauksen tarve ja valinta riippuu niin monesta tekijästä, että sen tarve tulee ottaa huomioon jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Auringon säteily on suurin yksittäinen sisälämpötilaa nostava tekijä. Sisään tulevan säteilyn määrä riippuu ikkunoiden koosta, suuntauksesta ja laseista.

“Sisään tuleva lämpöteho on
Suomessa yhtä suuri tai suurempi
kuin Etelä-Euroopassa”

– Sisään tuleva lämpöteho on Suomessa yhtä suuri tai suurempi kuin Etelä-Euroopassa johtuen auringon matalasta korkeuskulmasta ja siitä johtuvasta usein lähes kohtisuoraan ikkunaan osuvasta säteilystä.

Seppäsen mukaan juuri matala aurinkokulma tekee aurinkosuojauksen haastavaksi.

– Suojaus pitäisi ottaa huomioon jo rakennuksen massoittelussa ja julkisivujen suuntauksessa.

Pienempiä ikkunoita?

Ikkunoiden koolla on myös huomattava vaikutus aurinkokuormaan. Pohjoismainen arkkitehtuuri suosii suuria ikkunoita, vaikka Seppäsen mukaan visuaalinen yhteys ulos saataisiin aikaan pienemmälläkin.

– Monessa mielessä suuret, koko seinän kokoiset ikkunat tuovat mukanaan vaikeuksia: häikäisyä, talvella vetoa ja kesällä liikaa lämpöä sekä säteilynä että konvektiona kuumasta ikkunapinnasta, hän toteaa.

“Visuaalinen yhteys ulos
saataisiin aikaan
pienemmälläkin ikkunoilla.”

– Ikkunalaseissa voidaan käyttää erilaisia pinnoitteita tai säteilyn läpäisyä vaikuttavia seosainetta. Samalla kuitenkin yleensä vaikutetaan ikkunan ja maiseman väriin. Aurinkosuojaus on kuitenkin monessa mielessä tehokkaampaa.

Toteatte myös, että aurinkosuojauksen ja jäähdytysjärjestelmän integroinnilla tulee olemaan yhä suurempi merkitys rakennusten investointi- ja käyttökustannusten pienentämisessä. Miten näette tilanteen kehittyneen nyt, kymmenen vuotta kirjan julkaisemisen jälkeen?

– Koska auringon säteily aiheuttaa yleensä rakennuksen suurimman jäähdytys- tai viilennystarpeen, on luonnollista, että säteilykuormaa pyritään vähentämään kaikin keinoin. Jäähdytyskuorman pienentäminen pienentää myös jäähdytyksen vaatimia investointeja ja käyttökuluja. Aurinkosuojaus on siis samalla energiansäästöinvestointi. Tätä ei aina vieläkään ymmärretä.

– REHVAn aurinkosuojausoppaan teosta on kulunut 10 vuotta, mutta mielestäni merkittäviä muutoksia aurinkosuojauksen käytössä ei ole tapahtunut, ainakaan Suomessa. Siitäkään huolimatta, että aurinkosuojaus mainitaan monissa kansainvälisissä ja kansallisissa säädöksissä yhtenä keskeisenä keinona korkeiden huonelämpötilojen välttämisessä, Seppänen toteaa.

– Ehkäpä viime kesä ja ilmaston lämpeneminen herättää ihmiset vaatimaan parempaa laatua rakentamiseen myös aurinkosuojauksen osalta.

Automatiikka ja digitalisaatio ovat tulleet voimakkaasti myös talotekniikkaan. Millaisia mahdollisuuksia se teidän mielestänne alalle antaa nyt ja tulevaisuudessa?

– Automatiikassa ja digitalisaatiossa on paljon mahdollisuuksia, mutta myös vaaroja. Pitkälle menevä automatisaatio on johtanut myös huonoon lopputulokseen, professori varoittaa.

– Viime vuosina esillä ovat olleet erityisesti monimutkaiset ilmavirran säästöön perustuvat Ilmastointijärjestelmät. Seurantaselvitysten mukaan niiden automatiikan toiminta on kuitenkin usein puutteellista, jopa virheellistä. Syitä löytyy koko toimitusketjussa.

Seppäsen mukaan nämä kokemukset tarkoittavat sitä, että automatiikkaa lisättäessä anturit, toimilaitteet ja muut komponentit on osattava asentaa ja kytkeä oikein.

“Automatiikassa on vielä
paljon käyttämättömiä
mahdollisuuksia.”

– Automatiikassa on kuitenkin vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Talotekniikka on saatava toimimaan koko rakennuksen käyttöiän ajan, käyttäjien toivomalla tavalla, hän näkee.

– Ehkä luotettavaa automatiikkaa lisäämällä voitaisiin valvoa ja ylläpitää hyvää, terveellistä sisäympäristöä ajantasaisesti. Tämä edellyttää muun muassa luotettavien sisäympäristöä mittaavien antureiden kehittämistä.

Aurinkosuojauksen “pehmeät arvot” usein unohtuvat

Seppäsen mukaan aurinkosuojauksen vaikutukset lämpötiloihin ja energiankäyttöön ovat suhteellisen helposti ja luotettavasti laskettavissa. Jäähdytystehontarpeen pieneneminen suojauksen vaikutuksesta on myös laskettavissa ja muutettavissa säästöksi ilmastointilaitteiden hankinta- ja käyttökustannuksissa, hän muistuttaa.

– Sen sijaan yhtälöstä unohtuvat usein pehmeämmät arvot, kuten lämpötilan vaikutus sairastavuuteen ja häikäisyn vähenemisen työtehoa parantava vaikutus.

Hänen mukaansa monessa asunnossa, hoivakodissa tai työpaikalla ollaan yhä useammin epäterveellisen korkeissa lämpötiloissa. Kuolleisuuden ja sairastavuuden tiedetään lisääntyvän hellejaksojen aikana.

– Aurinkosuojauksella voitaisiin kustannustehokkaasti helposti leikata huippulämpötiloista muutama kriittinen aste pois. Tämä olisi energiatehokkaasta viilentämistä, Seppänen sanoo.

Ulkopuolinen suojaus on tehokkain

Aurinkosuojauksen tehokkuus riippuu suojaustavasta, Seppänen toteaa. Tehokkain on kokonaan ikkunan ulkopuolella oleva suojaus, kuten markiisi tai muu aurinkosuoja. Paljon heikompi suojaus saadaan aikaan kaihtimilla ikkunalasien välissä.

– Lämpösäteilyn kannalta heikoin on sisäpuolinen kaihdin tai verho, mutta niilläkin voidaan tehokkaasti estää häikäisy. Häikäisyn esto tai välttäminen onkin ollut varsin vähän esillä. Moni on kuitenkin varmasti kokenut sen kiusalliseksi, ja väestön ikääntymisen myötä silmäsairaudet sekä niiden mukanaan tuoma häikäisyn välttäminen onkin tullut yhä tärkeämmäksi.

“Tehokkain on kokonaan
ikkunan ulkopuolella
oleva suojaus.”

Seppänen korostaa myös tärkeän päivänvalon tuomista rakennusten sisään – ilman häikäisyä.

– Mestari tässä oli Alvar Aalto, joka oli kuuluisa päivänvalon tehokkaassa käytössä. Päivänvaloa ei tietystikään aina voi käyttää epäsuoraan valaistukseen. Suoraa valoa on välillä liikaa ja välillä liian vähän, jolloin säätely on tarpeen. Tähänhän löytyy manuaalisia, sähköisiä tai automaattisia menetelmiä.

– Päivänvalon vähäisyys ja siitä aiheutuvat haitat ovat tulleet esiin jälleen esiin erityisesti viime vuosina muotiin tulleissa syvärunkoisten rakennusten onkalomaisissa asunnoissa, joissa päivänvalo ei yllä syvälle rakennusrungon sisään.

Alan yhteistyössä tiivistettävää

Professori näkee aurinkosuojausalan järjestäytymisessä ja toiminnan ammattimaistumisessa paljon hyvää, mutta eri tahojen yhteistyössä on edelleen myös parantamisen varaa.

– Teknisen suunnittelun pitäisi olla yhä enemmän mukana jo luonnosvaiheessa ja pystyä kertomaan pääsuunnittelijalle erilaisten arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutukset suunnitteilla olevan rakennuksen energiatehokkuuteen, sisäympäristöön ja lopulliseen tekniikkaan. Luotettavia menetelmiä on käytettävissä. Kaikkien alojen yhteistyöllä päästään parhaaseen lopputulokseen. Allianssimalli, jossa kaikki rakentamisen osapuolet ovat mukana alusta lähtien, on osoittautunut hyväksi.

– Aurinkosuojauksella on lämpötilojen ja häikäisyn kautta vaikutusta myös terveyteen, näin olen olisi ehkä hyvä parantaa yhteyksiä myös terveydenhuoltoalaan, Seppänen heittää.

Kehitystukea hän soisi teollisuudenalalle tipahtelevan myös yhteiskunnan taholta.

– Koska passiiviset keinot sisälämpötilojen hallitsemiseksi mainitaan rakentamista koskevissa säädöksissä, tulisi varmistaa, että aurinkosuojaus kuuluu myös tuettavien toimenpiteiden joukkoon.

Loppuun, jos sallitte, pieni viihteellisempi kevennys – millaisia aurinkosuojaustekniikoita teillä itsellänne on käytössä?

– Itse asun vanhassa rintamamiestalossa. Vaikka rakennuksessa on suhteellisen pienet ikkunat, ne suuntautuvat lounaaseen, jolloin aurinkoa riittää. Kun varjostava puita ei ole, lämpötila kohosi keväällä ja kesällä. Aurinkosuojaratkaisuksi tuli luonnollisesti markiisit, tunnetusti tehokkaimpana suojauskeinona, mutta ei pelkästään sen vuoksi, Seppänen kertoo.

– Omakotitalossa markiisit tarjoavat erinomaisen sateensuojan terassille ja parvekkeelle. Lisäksi markiisit vähentävät merkittävästi häikäisyä myös pilvisellä säällä. Itselläni on käsikäyttöiset markiisit, joita olen jaksanut veivata, tosin usein vain pari kertaa vuodessa, keväällä alas ja syksyllä ylös, tietysti myös kovalla tuulella ylös.

– Markiisien hyvä puoli on myös se, etteivät ne rajoita luonnollista näkymää puutarhaan. Markiisin vaikutuksesta sisälämpötila laski kesällä selvästi.

 

Lue lisää aiheesta

 • Rakentaja – Huomioi nämä, kun suunnittelet kotisi kaihtimia ja aurinkosuojausta!

  Aurinkosuojauksen, kuten kaihtimien, verhojen ja markiisien, hankinta uhkaa rakennusprojekteissa unohtua aivan urakan loppupuolelle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojauksen avulla lähemmäs ilmastoneutraaliutta

  Automatisoitu aurinkosuojaus vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja laskee niiden energiankulutusta — ja säästää siinä samalla myös tavallisten kuluttajien kukkaroa.
  Lue lisää
 • Jorma Säteri

  “Aurinkosuojaus on keskeinen asia jäähdytyksen suunnittelussa”

  Rakennusten sisäilmaan ja energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä tarkempaa huomiota tämän päivän suomalaisessa rakentamisessa.
  Lue lisää
 • Sisustusarkkitehti Pi von Pfaler: Aurinkosuojauksen rooli nykypäivän rakentamisessa

  Pi von Pfaler on toiminut sisustusarkkitehtina jo yli 20 vuoden ajan. Työkokemusta on kertynyt laajasti eri sektoreilta.
  Lue lisää
 • Petri Rokkanen: Aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödynnettävää

  Suomen aurinkosuoja-alan yritysten etujärjestön Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja Petri Rokkanen on ollut aitiopaikalla seuraamassa kotimaisen aurinkosuoja-alan kehitystä
  Lue lisää
 • Nicholas Stewart: Energiatehokas rakentaminen on tullut jäädäkseen

  Hyvin suunniteltu aurinkosuojaus säästää hintansa talotekniikan tarpeen vähenemisenä, sanoo Sitowisen projektipäällikkö Nicholas Stewart.
  Lue lisää
 • Mika Vuolle: Parempia rakennuksia, parempi maailma

  “Mieluummin se parempi aurinkosuojaus kuin jäähdytysjärjestelmä”, sanoo rakennusten olosuhdesimulointiin erikoistuneen Equa Simulationin Suomen toimitusjohtaja ja tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle.
  Lue lisää
 • Aurinkosuojaus Accountor Toweriin

  Fortumin torni – Keilaniemen tunnetuin maamerkki Espoossa on 43 vuotta sitten valmistunut toimistorakennus, joka on edelleen yksi maamme korkeimpia toimistotaloja.
  Lue lisää
 • Kohti vihreämpää rakentamista

  Artic Store liittyi mukaan Green Building Council Finland -verkostoon. Toimitusjohtaja Jarno Ahtonen sanoo päätöksen liittymisestä olleen itse asiassa hyvinkin helppo.
  Lue lisää
 • Kodin investoinnit, osa 2: Katosmarkiisi vai lasiterassi?

  Terassi on suomalaisten kesänviettopaikka numero 1. Mutta haluatko sinä omastasi akvaarion vai suojapaikan, jonka katto ja seinät avautuvat aina halutessasi?
  Lue lisää
 • Screenkaihtimet olivat Airolan perheen valinta

  Airolan perhe pääsi muuttamaan uuteen vastavalmistuneeseen kotiinsa toukokuussa 2019. Omakotitalon oleskelutilaa hallitsevat suuret, kahden kerroksen korkuiset ikkunat.
  Lue lisää
 • Minne lämpö karkaa? Miksi kotona on kuuma?

  Sisätilan lämpötilalla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen. Asumiskustannuksilla on suuri vaikutus elämän mukavuuteen. Liian kylmä tai kuuma koti tekee olon epämiellyttäväksi, ja liian suuri sähkölasku alkaa myös nopeasti hikoiluttamaan.
  Lue lisää
 • Energiatehokkuutta rakentamiseen aurinkosuojauksella

  Nollaenergiarakentaminen on tulossa kovaa vauhtia talotekniikkaan. Huolella suunniteltu ulkopuolinen aurinkosuojaus automatisoidulla ohjauksella on tehokas tapa saavuttaa tavoite.
  Lue lisää
 • Etelä-Euroopan tunnelmaa takapihallasi katosmarkiisilla

  Matkustusrajoitukset pilasivat lomasuunnitelmat? Ei hätää: saat lomakohteen tunnelmaa kotiterassillesi katosmarkiisilla!
  Lue lisää
 • Markiisit 120 neliön terassille

  Jyväskylässä sijaitsevalle ravintola Toivolan Vanhan Pihan sisäpihalle haluttiin rakentaa uuden vetäjän, ravintolayrittäjän ja alueen kiinteistönomistajan Arto Hakasen toiveesta noin 120 neliömetrin katettu terassialue.
  Lue lisää
 • Vinkit terassimarkiisin talvehtimiseen ja oikeaan käyttöön

  Jotta terassimarkiisi säilyy ulkonäöltään ja toiminnaltaan uudenveroisena mahdollisimman pitkään, on käyttäjän huolehdittava muutamista perusasioista.
  Lue lisää
 • katosmarkiisi

  Kodin investoinnit, osa 1: Markiisi vs. palju

  Sama hintaluokka, sama sijoituspaikka – terassi. Kumpaanko sinä satsaisit? 
  Lue lisää
 • Häikäisevän kaunis kevätpäivä?

  Pitkän talven jälkeen lisääntyvä auringonvalo tuntuu virkistävältä ja saa energian virtaamaan. Päivä pitenee ja valoa tuntuu riittävän loputtomasti niin ulkona kuin sisälläkin. Luonto herää eloon, linnut laulavat ja ilmassa on kevään tuoksua.
  Lue lisää
 • Asiakastarina: Timosen kotiterassi

  Tuomas Timosen terassilta löytyy Artic Katosmarkiisi. Nyt terassista ja upeista maisemista kelpaa nauttia milloin vain.
  Lue lisää
 • Fredriksberg täyttää tarkat vaatimukset

  Artic Store toteutti aurinkosuojauksen uuteen toimitilakokonaisuuteen Helsingissä.
  Lue lisää
 • Häikäisy ei hidasta tärkeää työtä

  Veripalvelu on saanut uudet tilat ja aurinkosuojauksen käyttöönsä Vantaan Vehkalassa.
  Lue lisää
 • Energiaa säästävät kaihdinratkaisut Binderholzille

  Haettiin Suomesta sopivia toimittajia, kilpailutettiin ja valittiin Artic Store. Kuten jatkohankkeet sen osoittavat, tyytyväisiä olemme olleet, kertoo Binderholzin puolesta projektivastaava Juha Kohonen.
  Lue lisää
 • veripalvelu-rakeenus

  Veripalvelun uudisrakennuksessa ei aurinkosuojauksesta tingitä

  Kesällä 2022 Vantaalle valmistuneessa Veripalvelun uusissa toimitiloissa haluttiin panostaa rakennuksen energiatehokkuuteen
  Lue lisää
 • 3 syytä valita dynaaminen aurinkosuojaus staattisen sijaan

  Maksimoi luonnonvalon hyödyt, nappaa lämpöenergiaa talteen myös talvella ja estä tehokkaasti ylikuumenemista – dynaaminen aurinkosuoja säästääkin energiaa ja kustannuksia.
  Lue lisää
 • Näkösuojaa ja lämpötilan hallintaa Joensuun Tiedepuistolle

  Joensuun lyseon lukion muuttaessa Joensuun Tiedepuistolle soi puhelin Artic Storen projektimyynnin päällikkö Juhana Revon taskussa.
  Lue lisää
 • Keilaniemen maamerkki valmistui vuodenvaihteessa

  Espoon Keilaniemellä on erityinen paikka suomalaisen yhteiskunnan, talouden, hyvinvoinnin ja kaupunkisuunnittelun historiassa. Nyt Keilaniemi saa uuden arkkitehtonisen maamerkkinsä, Keilaniemi Next.
  Lue lisää
 • Kumppanuusmallista hyötyvät kaikki

  Kumppanuusmalli hyödyttää Rakennusliike Laptia sekä Artic Storea – myös loppuasiakas kiittää.
  Lue lisää
 • Artic Store kantaa Avainlippua

  Artic Storelle on myönnetty arvostetun Avainlippu -merkin käyttöoikeus. Rekisteröity yhteisömerkki kertoo kotimaisuudesta.
  Lue lisää
 • 750 screenkaihdinta, 9000 neliötä verhoja

  Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Kaupunkiympäristön toimitalo kuuluu kaupungin uusimpiin uudisrakennuksiin.
  Lue lisää
 • Fira Valimopark

  Uudistettu Valimo Park Helsingissä

  Valimo Park on Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva toimistorakennus. Rakennusliike Fira huolehtii Valimo Parkin modernisoinnista, eli toimistosaneerauksesta, jossa kaikki 28 000 bruttoneliömetriä laitetaan uusiksi.
  Lue lisää
 • Huolellisen suunnittelun kautta tyyliä aurinkosuojaukseen

  Aurinkosuojausta kannattaa lähteä suunnittelemaan toiminnallisuuden kautta. Kun tilanteeseen soveltuvin ratkaisu on löydetty, voidaan lähteä suunnittelemaan ratkaisun ulkonäköä.
  Lue lisää