Petri Rokkanen: Aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödynnettävää

Suomen aurinkosuoja-alan yritysten etujärjestön Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja Petri Rokkanen on ollut aitiopaikalla seuraamassa kotimaisen aurinkosuoja-alan kehitystä

Pitkän uran alalla tehneen miehen mukaan tieto aurinkosuojauksen mahdollisuuksista on – kaikesta tehdystä työstä huolimatta – edelleenkin monin paikoin puutteellista.

”Aurinkosuojaus itsessään on vanha keksintö, joka tunnettiin jo Rooman vallan aikana. Suomessakin aurinkosuojia oli huomattavasti enemmän vielä 60- ja 70-luvulla, mutta sittemmin muuttuneet rakennustrendit karsivat aurinkosuojat pois turhana koristeluna”, Rokkanen historioitsee.

”Energiatehokkuusajattelu on kuitenkin nostanut aurinkosuojauksen takaisin merkittäväksi osaksi rakennusta, mahdollistamalla rakennusten julkisivujen dynaamisuuden ja sen mukanaan tuoman mahdollisuuden hyödyntää aurinkoenergiaa järkevällä ja kestävällä tavalla.”

Säästää jopa 90% jäähdytys- ja lämmityskuluissa

Kun Rokkasta pyydetään tiivistämään aurinkosuojaus yhteen lauseeseen, saadaan sekä lyhyt että pitkä vastaus.

”Lyhyesti kerrottuna aurinkosuojaus on tehokas, helppo ja ekologinen tapa estää tilojen ylikuumeneminen jo ennalta, koska toimivalla aurinkosuojauksella on suuri merkitys energiatehokkuuteen ja energian säästöön nyt ja tulevaisuudessa”, Rokkanen sanoo, ja vetää sitten syvään henkeä pidempää selitystä varten.

”Toimivalla aurinkosuojauksella
on suuri merkitys energiatehokkuuteen
ja energian säästöön.”

”Aurinkosuojauksen hyödyistä löytyy nykypäivänä vakuuttavaa tutkimustietoa tukemaan näitä näkemyksiä. Tutkimuksissa todetaan, että oikein toteutetulla aurinkosuojauksella voidaan energiankulutuksessa säästää lämmityskuluissa jopa 10%, jäähdytyksessä jopa 90% sekä valaistuksessa jopa 90%. Mitkään pienet luvut eivät siis ole kyseessä.”

Tiedon puute edelleen kompastuskivenä

Rokkasen mukaan tieto aurinkosuojauksen mahdollisuuksista on kuitenkin vielä puutteellista, myös rakennussuunnittelussa. Se nähdään liian usein ”lisävarusteena”, eikä täysin ymmärretä sen merkitystä rakennuksen toiminnassa.

Yhtenä ongelmana tässä on monesti se, että aurinkosuojaus ei kuulu suoranaisesti kenenkään työkenttään rakennusprosessissa.

”Mikä tarkoittaa sitä, että se tulee vielä nykyisin mukaan liian myöhäisessä vaiheessa suunnittelua”, toteaa Rokkanen.

Mitkä sitten ovat aurinkosuojauksen riittävän aikaisen huomioimisen edut rakentamisessa?

”Dynaaminen julkisivu hengittää rakennuksen tarpeen mukaan. Aurinkosuojaus on aivan yhtä tärkeä kuin ikkuna, ja jos rakennuksessa on ikkunoita, tulisi aurinkosuojaus suunnitella ja toteuttaa aina samaan aikaan niiden kanssa”.

“Aurinkosuojauksella on
myös suuri merkitys rakennuksen
jäähdytysjärjestelmän mitoitukseen”

”Aurinkosuojauksella on myös suuri merkitys rakennuksen jäähdytysjärjestelmän mitoitukseen. Monta kertaa jo jäähdytysjärjestelmän oikealla mitoituksella, aurinkosuojaus huomioiden, voidaan järjestelmässä säästää niin paljon, että sillä säästöllä saadaan rahoitettua koko aurinkosuojausjärjestelmä. Eli aurinkosuojauksen takaisinmaksuaika on mahdollisesti käytännössä jopa nolla vuotta”, Rokkanen valistaa.

Rokkasen mukaan tietoa aurinkosuojauksesta on hyvin saatavilla, mutta sen hyödyntäminen riippuu hyvin paljon suunnittelijan tai arkkitehdin omasta aktiivisuudesta.

”Onneksi löytyy suunnittelijoita ja arkkitehteja, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita aurinkosuojauksen tuomista hyödyistä ja osaavat ottaa yhteyttä alamme ammattilaisiin ja yhdessä suunnitella rakennuksen aurinkosuojauksen optimaaliselle tasolle”.

Aurinkosuojaus ry – tietoa ja alan toiminnan kehitystä

Kenties viestin viemisessä olisi siis tehostamista alan toimijoilla itselläänkin. Voitaisiinko aurinkosuojauksen merkitystä tehdä paremmin tunnetuksi?

Muun muassa tätä asiaa varten Suomen Aurinkosuojaus ry vuonna 1980 perustettiin. Nykyään jäseniä löytyy ympäri maata.

”Yhdistys on kaikkien Suomessa toimivien aurinkosuoja-alan yritysten yhteinen etujärjestö, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenjohdollisissa kysymyksissä”, Rokkanen listaa.

”Se edistää alan korkean ammattitason saavuttamista, tarjoaa koulutusta jäsenilleen aurinkosuoja-asioissa, valvoo hyvien liiketapojen noudattamista alalla ja edistää aurinkosuoja-alan tunnettuutta sekä energiatehokasta ajattelua ja rakentamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa”.

Aurinkosuojaus ry on myös jäsen alan eurooppalaisessa kattojärjestössä ES-SO:ssa (European Solar-Shading Organization), joka työskentelee läheisesti EU komission kanssa ja ajaa aurinkosuojauksen asiaa Euroopassa.

Automatisoidun aurinkosuojauksen aika

Rokkasen näkemyksen mukaan aurinkosuojaus huomioidaan päivä päivältä paremmin osana energiatehokkaita kokonaisratkaisuja.

”Suunnittelukulttuuri vahvistuu siihen suuntaan, että aurinkosuojaus otetaan mukaan suunnitelmiin oleellisena osana rakentamista jo suunnittelun alkuvaiheessa, eikä vasta lopussa”, Rokkanen visioi.

Aurinkosuojaus tarjoaa myös ratkaisua ongelmaan, jossa rakennusten jäähdytystarve kasvaa jatkuvasti.

”Rakennukset ovat entistä tiiviimpiä, niiden sisätilat lämpenevät liikaa ja jäähdytystarve kasvaa, mutta samalla kuitenkin rakennuksen käyttämän kokonaisenergian määrän halutaan laskevan jatkuvasti”.

Aurinkosuojauksen yhtenä merkittävänä kehityssuuntana Rokkanen näkee automaation.

”Millään manuaalisesti käytettävällä järjestelmällä ei saavuteta koskaan parasta mahdollista lopputulosta”, hän sanoo.

”Automatisoidut aurinkosuojat voivat esimerkiksi suojata päivisin tiloja ylikuumenemiselta ja illalla ne nousevat automaattisesti ylös mahdollistaen tuuletuksen. Talvella aurinkosuojat nousevat automaattisesti ylös päivällä hyödyntämään aurinkolämpöä ja laskeutuvat illalla alas toimien lisäeristeenä pitäen lämmön rakennuksen sisällä.”

Aurinkosuojausjärjestelmän automaation suunnittelun pitäisi kuitenkin aina lähteä liikkeelle ihmisestä.

”Ihmisellä tulee olla mahdollisuus hallita tilan aurinkosuojausta kuten hän itse haluaa, silloin kun hän on paikalla, mutta kun ihminen poistuu tilasta, tulee automaation ottaa tila haltuun ja säätää sitä rakennuksen tarpeiden mukaan”, Rokkanen linjaa.

Petri Rokkanen

Suomen Aurinkosuojaus ry:n puheenjohtaja ja Somfy Finlandin Country Manager. Rokkanen aloitti uransa aurinkosuoja-alalla vuonna 1985 Helsingin Markiisitehdas Oy:ssä tuotesuunnittelijana, tämän jälkeen hän on työskennellyt aurinkosuojauksen parissa tuotteiden myyjänä Finnkaihdin Oy:lle ja Cardimar Oy:lle ennen siirtymistään vasta perustetun Somfy Finlandin vetovastuuseen vuonna 1991.

Suomen Aurinkosuojaus ry

Yhdistys on kaikkien Suomessa toimivien aurinkosuoja-alan yritysten yhteinen etujärjestö, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja alaa koskevissa ammatillisissa, teknisissä, kaupallisissa ja liikkeenjohdollisissa kysymyksissä. Aurinkosuojaus ry on myös jäsen alan eurooppalaisessa kattojärjestössä ES-SO:ssa (European Solar-Shading Organization). Artic Store on Suomen Aurinkosuojaus ry:n jäsen.

 

Suomen Aurinkosuojaus ry: https://aurinkosuojaus.fi/
Somfy: https://www.somfy.fi


Tutustu Artic Storen ratkaisuihin

Aurinkosuojaus

Aurinkosuojat estävät tehokkaasti aurinkoenergian siirtymisen sisätiloihin.

Lue lisää

Energiatehokkuutta rakentamiseen aurinkosuojauksella

Nollaenergiarakentaminen on tulossa kovaa vauhtia talotekniikkaan. Huolella suunniteltu ulkopuolinen aurinkosuojaus automatisoidulla ohjauksella on tehokas tapa saavuttaa tavoite.

Lue lisää

Miten valita oikea aurinkosuoja?

Lataa ilmainen vertailutaulukko, jossa havainnollistuvat eri aurinkosuojaustekniikoiden plussat ja miinukset!

Lue lisää

Projektimyynti

Projektimyyntimme toteuttaa aurinkosuojaprojekteja sekä pieniin että isoihin rakennushankkeisiin.

Lue lisää

Tuotteet

Artic-tuotemerkin alta löydät niin laadukkaat rullaverhot, markiisit, pystylamellit, puusälekaihtimet, pliseet kuin verhokiskot. Laaja valikoimamme takaa, että löydät varmasti juuri sinulle sopivimman aurinkosuojaratkaisun.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kotimaisia ja laadukkaita Artic-aurinkosuojatuotteita saat ympäri Suomea sijaitsevista erikoisliikkeistämme. Monipuolisesta mallistosta löydät näyttäviä vaihtoehtoja jokaiseen tilaan ja tyyliin, kotiin sekä yrityskäyttöön.

Lue lisää