Energiatehokkuutta rakentamiseen aurinkosuojauksella

energiatehokkuutta aurinkosuojauksella

Nollaenergiarakentaminen on tulossa kovaa vauhtia talotekniikkaan. Huolella suunniteltu ulkopuolinen aurinkosuojaus automatisoidulla ohjauksella on tehokas tapa saavuttaa tavoite.

Sisätiloihin pääsevällä luonnonvalolla on suuri vaikutus ihmisen vireystilaan ja päivärytmiin. Liian runsas auringonsäteily voi kuitenkin kuumentaa huoneistoa ja altistaa häikäistymiselle, mikä heikentää asumismukavuutta. Aurinkosuojauksella pyritäänkin estämään auringonsäteilyn epäedulliset vaikutukset sisäolosuhteisiin. Aurinkosuojaus on myös keskeinen ratkaisu ilmastoystävällisempään asumiseen. Aurinkosuojauksella voidaan säästää energiaa, kun sisäilmaa ei tarvitsee viilentää ilmastointilaitteilla, ja toisaalta auringon lämpöenergiaa voidaan tarvittaessa myös hyödyntää tilan lämmittämiseen.

Jotta aurinkosuojauksesta saataisiin kohteessa kaikki tehot irti, on se kuitenkin suunniteltava huolellisesti.

Ulkopuolisella aurinkosuojauksella ja automaatiolla parhaat hyödyt

Ympäristöministeriön uusien rakennusten energiatehokkuutta koskevassa säädöksessä sisälämpötilalle on määritelty tavoitteellinen vaihteluväli rakennustyyppikohtaisesti. Mikäli kohteen sisälämpötila uhkaa nousta säteilykuorman takia liian korkeaksi, rakennuksessa on käytettävä aurinkosuojausratkaisua ja/tai jäähdytysjärjestelmää. Suomen Aurinkosuojaus ry:n toiminnanjohtajan Hannu Sipilän mukaan rakennusten energiatehokkuudessa ollaan menossa kohti nollaenergiarakentamista. Automaattinen ulkopuolinen aurinkosuojaus on Sipilän mukaan kustannus- ja energiatehokkain tapa päästä tavoitteeseen.

Ulkoinen aurinkosuojaus on sisäistä tehokkaampi, koska auringon lämpöenergia törmää tuotteeseen rakennuksen ulkopuolella. Osa lämpösäteistä heijastuu kankaasta pois, osa imeytyy kankaaseen ja vain pieni osa tulee läpi. Kun tähän lisätään tehokkaasti auringonsäteilyä estävät ulkoikkunat, lopputulemana on erittäin energiatehokas ratkaisu. Ohjauksen automaatio takaa sen, että suojat ovat aina oikein asemoituneet optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Automaattiseen ohjausjärjestelmään on myös mahdollista integroida kohteen muita automaatioita. Sipilän mukaan oikein suunniteltuna ja toteutettuna automaattinen aurinkosuojaus voi säästää energiaa jäähdytyksen osalta jopa 89%.

Huolella suunniteltu aurinkosuojaus on myös kukkaroystävällinen

Vaikka Suomessa on hyvin samankaltaiset määräykset, olemme aurinkosuojauksessa muita Pohjoismaita selkeästi jäljessä. Muissa Pohjoismaissa ulkopuolinen aurinkosuojaus on suunnittelun lähtökohta, ja julkisissa rakennuksissa käytännössä aina mukana. Suomessa ongelma ratkaistaan usein käsin säädeltävillä sälekaihtimilla, joiden teho on huomattavasti pienempi. Aurinkosuojaus voikin epäonnistua, jos sitä ei suunnitella kunnolla. Lisäksi esimerkiksi julkisen rakentamisen puolella toimivat suunnitelmat saattavat usein vaihtua kustannussyistä sisäpuoliseksi ja käsin ohjatuksi aurinkosuojaukseksi, joiden teho on aivan toista luokkaa kuin alun perin on laskettu.

Aurinkosuojauksen kustannukset riippuvat valitusta lopputuotteesta, sen määrästä ja ohjaustavasta. Kun aurinkosuojaus on alusta asti hyvin suunniteltu, sen hankintahinta voi käytännössä olla nolla euroa jäähdytyslaiteostosta säästettyjen kustannusten myötä. Kun aurinkosuojaus otetaan käyttöön, se alkaa tienata itseään takaisin, koska tilaa ei tarvitse erikseen viilentää. Aurinkosuojauksen huomiointi jo suunnitteluvaiheessa takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen sekä teknisesti että visuaalisesti. Kohteen rakenteissa pystytään huomioimaan valittu aurinkosuojatuote sekä kyseisen ratkaisun vaatimukset. Lisäksi pystytään teknisesti etukäteen mittamaan aurinkosuojan tuomat hyödyt ja siten säästämään viilennyslaitekustannuksissa jo hankintavaiheessa.

 

Me Artic Storella autamme sinua projektisi kaikissa vaiheissa suunnittelusta lopputulokseen. Saat toimivan, kohteen tarpeisiin optimoidun, tuotteen valmiiksi asennettuna. Suunnitteluvaiheessa neuvomme sinua niin rakennesuunnittelun kuin sähköjenasennuksen osalta alusta loppuun avaimet käteen -toteutuksella. Jos kaipaat lisätietoja, ota rohkeasti yhteyttä tai etsi lähin Artic jälleenmyyjäsi.