Aurinkosuojauksen avulla lähemmäs ilmastoneutraaliutta

Automatisoitu aurinkosuojaus vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja laskee niiden energiankulutusta — ja säästää siinä samalla myös tavallisten kuluttajien kukkaroa.

Ilmastonmuutos on globaalia nykytodellisuutta. Sään ääri-ilmiöt ovat viime vuosina yleistyneet, ja Eurooppa sen kun lämpenee.

Helleaallot ja pidemmät lämpöjaksot johtavat väistämättä siihen, että rakennusten jäähdytykseen käytettävien laitteiden ja energian kysyntä tulee kasvamaan. Niiden päivien määrän, kun jäähdytyslaite on hyräytettävä päälle siedettävän huoneilman aikaansaamikseksi, arvioidaan kasvavan jopa 30 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Kierre on selkeästi nähtävissä. Jäähdytyslaitteiden kasvava määrä heijastuu suoraan energiankulutukseen, mikä taas nostaa paitsi rakennusten jäähdytyskustannuksia myös hiilidioksipäästöjä. Päästöt taas vauhdittavat ilmastonmuutosta, ja näin ympyrä sulkeutuu ja jatkaa pyörimistään.

EU:n tavoitteiden mukaisesti Euroopasta on tarkoitus tulla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. On siis päivänselvää, että Euroopan rakennuskannassa on jo nyt tarvetta vähän energiaa vieville, kestävää ilmastokehitystä tukeville jäähdytysratkaisuille.

Kolme etua automatisoidusta aurinkosuojauksesta

Tuoreessa Guidehouse-tutkimuksessa verrattiin jäähdytyslaitteita ja aurinkosuojausta rakennusten ylikuumenemisen vähentämiseksi. Tutkimuksen mukaan asianmukaisella aurinkosuojauksella voidaan merkittävästi hidastaa ja jopa pysäyttää jäähdytyslaitteiden määrän kasvaminen tulevaisuudessa — ja samalla torjua ilmastonmuutosta.

Automatisoitu aurinkosuojaus on paitsi energia- myös kustannustehokas ratkaisu rakennusten ja asuintilojen jäähdytysongelmiin. ES-SO (Europen Solar Shading Organisation) suositteleekin, että uusissa ja korjattavissa rakennuksissa alettaisiin käyttää ensisijaisesti aurinkosuojaa jäähdytysratkaisuna.

Guidehouse-tutkimus peräänkuuluttaa, että automatisoitu aurinkosuojaus on olennainen ratkaisu ilmastoneutraaliuteen pyrittäessä. Tehtävää nimittäin riittää, sillä nykyisin vasta alle 50 prosentissa EU:n rakennuksia on auringonsuojalaitteita ja suurin osa niistäkin on automatisoimattomia.

Tutkimuksessa eriteltiin kolme olennaista auringonsuojauksen etua, joiden myötävaikutuksella ilmastoneutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa:

1. Automatisoitu aurinkosuoja vähentää merkittävästi rakennuksien jäähdytyksestä syntyviä päästöjä

Pelkästään aurinkosuojausta lisäämällä rakennusten hiilidioksidipäästöt voivat laskea jopa 58 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Guidehouse-tutkimuksessa todetaan, että käytännössä tämä tarkoittaa jopa 100 miljoonan tonnin säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä.

Yksinkertaisesti sanottuna: automatisoitu auringonsuojaus torjuu ylikuumenemista huomattavasti pienemmällä energiankulutuksella kuin jäähdytysjärjestelmät. Kun jäähdytyslaitteiden käyttö vähenee, vähenevät myös kasvihuonekaasupäästöt.

2. Automatisoitu aurinkosuoja laskee sekä jäähdytys- että lämmitysenergian kulutusta

Energiatehokas automatisoitu aurinkosuojaus voi vähentää rakennusten energiankulutusta merkittävästi – vuoteen 2050 mennessä se voi säästää jopa 60 prosenttia tilojen jäähdytykseen käytetystä sähköstä.

Automatisoidut aurinkosuojalaitteet estävät 90 prosenttia ikkunoiden läpi siirtyvästä ulkoilman lämmöstä ja suojaavat siten sisätiloja ylikuumenemiselta. Samalla ne rajoittavat ylimääräistä energiankulutusta, kun jäähdytystä ei tarvitse erikseen käyttää. Rakennukset, joissa on aurinkosuojalaitteet, kestävät kuumempaa ilmastoa paremmin myös tulevaisuudessa.

Koska automatisoitu aurinkosuojaus maksimoi auringon tuottaman hyödyn, se vähentää myös lämmityksestä johtuvaa energiakulutusta. Näin energiatehokkuudesta saa hyötyä ympäri vuoden. Vastaavasti staattisilla eli kiinteillä aurinkosuojilla auringon lämpöenergian käyttö ei ole mahdollista, koska ne ovat tiellä myös silloin, kun lämmön talteen ottaminen muuten olisi järkevää.

3. Automatisoitu aurinkosuoja säästää jäähdytyksestä koituvia kustannuksia, eli rahaa

Guidehouse-tutkimuksen mukaan automatisoituja aurinkosuojauksia hyödyntämällä ilmastoneutraalius voitaisiin saavuttaa huomattavasti alhaisemmilla kokonaiskustannuksilla.

Siirtyminen aurinkosuojauksen käyttöön alentaa merkittävästi rakennusten jäähdytyksestä koituvia kustannuksia. Jäähdytyksen energiankulutuksessa voitaisiin säästää vuoteen 2050 mennessä jopa 14,6 miljardia euroa vuodessa koko Euroopan mittapuussa, tutkimuksessa arvioidaan

Alhaisemmista kustannuksista hyötyvät investoijat, rakennuttajat sekä myös tavalliset kuluttajat – automatisoidun aurinkosuojan energiatehokkuudesta saadut hyödyt kun näkyvät myös aiempaa pienempinä sähkölaskuina.

Lähteet:

The Guidehouse Policy Brief, ”Solar shading – Synergising mitigation of GHG emissions and adaptation to climate change” , Guidehouse Germany GmbH, 5 November 2021: http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating

“Ilmaston lämpenemisen kiihtyessä aurinkosuojauksen pitäisi olla ensimmäinen ratkaisu rakennusten ylikuumenemisen torjunnassa”, ES-SO, helmikuu 2022: http://es-so.com/images/downloads/Downloads%20publications/Executive_Summary_Guidehouse_study_FIN.pdf

“Automaattinen aurinkosuojaus on keskeinen ratkaisu Euroopan rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä”, ES-SO, joulukuu 2021: https://es-so.com/images/downloads/Papers%20downloads/PosPaper_ES_SO_FIN.pdf


Lue lisää

Projektimyynti

Projektimyyntimme toteuttaa aurinkosuojaprojekteja sekä pieniin että isoihin rakennushankkeisiin.

Lue lisää

Ratkaisut

Artic Store tarjoaa aurinkosuojaratkaisut rakennusten sisustuksen, energiansäästön ja mukavuuden parantamiseksi.

Lue lisää

Miten valita oikea aurinkosuoja?

Lataa ilmainen vertailutaulukko, jossa havainnollistuvat eri aurinkosuojaustekniikoiden plussat ja miinukset!

Lue lisää